Rune Eng

Daglig leder og prosjektleder

Bilde av Rune Eng, daglig leder og prosjektleder i Haus Byrå

481 17 293
rune@hausbyra.no

Rune har vært ansatt i Haus (tidligere DMT) siden 2004 da han kom til oss fra Duett AS (tidligere Daldata). Han har lang erfaring fra markeds- og salgsarbeid og liker seg aller best når han får jobbe aktivt i markedet med god kundedialog.

Siden 2008 har han vært daglig leder, og er også engasjert i lokalmiljøet gjennom ulike styreverv, blant annet er han styreleder i Alvdal Friskliv.