Hvorfor er bærekraft lønnsomt for bedrifter?

Du har sikkert hørt at bærekraft er lønnsomt. Forsåvidt ikke vanskelig å tro sett fra et miljøperspektiv, men hvorfor er bærekraft lønnsomt for bedrifter reint økonomisk?

Det er flere grunner til at bærekraft er lønnsomt. Når flest mulig jobber mest mulig med flest mulig store nok tiltak, er det ikke så vanskelig å få en viss forståelse for at det er lønnsomt sett fra et rein klima- og miljøperspektiv.

Men hvorfor er bærekraft lønnsomt å jobbe med når det også innebærer at du må sette av både tid og penger til en jobb som aldri tar slutt?

Før vi går nærmere inn på det, er det viktig å være tydelige på følgende: bærekraft er mer enn miljø og klima. Bærekraft handler også om to andre store områder: økonomisk bærekraft og sosial bærekraft.

For en virksomhet betyr dette blant annet at vi må bruke ressursene våre i dag på en måte som ikke hindrer økonomisk utvikling i framtida, at vi jobber aktivt med inkludering, og sørger for at ansatte har det så bra som mulig fysisk og psykisk.

Derfor er det lønnsomt å jobbe med bærekraft for bedrifter

Men hvordan i all verden kan det å jobbe med alt dette gi resultater på bunnlinja? Reint overordna er dette noen av grunnene til at det kan være lønnsomt å jobbe med bærekraft:

 • Du bidrar til en bedre verden – både for deg og meg, og ikke minst de som kommer etter oss
 • Du kan få flere kunder og større omsetning
 • Du kan få en sterkere merkevare
 • Du kan få bedre driftsresultat

Lista stopper ikke her, men dette er i alle fall noen av de viktigste grunnene. Vi må selvsagt utdype dette nærmere, så heng på.

Du bidrar til en bedre verden

Den åpenbart viktigste grunnen til å jobbe aktivt med bærekraft, er at du bidrar til at verden blir litt bedre både for oss som er her nå og de som kommer etter oss. Det i seg selv er lønnsomt.

Dette går både på klima og miljø, men også de to andre bærekraftdimensjonene. Hvordan du bidrar til en bedre verden ved å redusere klimautslipp sier seg selv, men hvordan kan du bidra til en bedre verden ved å jobbe med for eksempel sosial bærekraft?

Illustrasjon av pengetre og person
Det blir stadig mer og bedre dokumentasjon på at det lønner seg å jobbe systematisk med bærekraft.

Jo, det går blant annet på at du ved å jobbe aktivt med å inkludere så bredt som mulig i ansettelsesprosesser, og ikke minst ta godt vare på de ansatte som du har.

I tillegg mener i alle fall jeg sosial bærekraft er en forutsetning for å lykkes med klima- og miljødimensjonen. Tar du ikke vare på menneskene rundt, blir det et langt lerret å bleke når viktige klimamål skal nås.

Du kan få flere kunder og større omsetning

En annen viktig grunn, er at det kan være lettere å få større omsetning. Dette handler blant annet om at

 • Du kan få flere kunder
 • Det er lettere å vinne anbudskonkurranser
 • Det er lettere å bli valgt som leverandør
 • Du kan utvikle bedre produkter/tjenester og øke kundeverdien av det du leverer
 • Du kan ende opp med en mer lønnsom forretningsmodell

Kundene dine er opptatt av bærekraft, og velger i større grad enn tidligere produkter og tjenester fra virksomheter som tar bærekraftansvar. Resultatet kan fort bli at du får både flere kunder og at de eksisterende kundene dine kjøper mer fra akkurat deg

Det kan også være enklere å vinne anbud, for bærekraft er i økende grad brukt som tildelingskriterie i anbudsprosesser. Og ikke minst: det er på full fart inn som absolutte krav når bedrifter skal velge underleverandører.

Jobber du godt nok med bærekraft, kan du bli god på innovasjon og øke verdien av det du leverer fordi du har forbedret produktene eller tjenestene dine. Du kan også ende opp med en helt ny forretningsmodell som er mer lønnsom enn den du har i dag.

Du kan få en sterkere merkevare

Sterk merkevare er en av de beste og mest langsiktige måtene du kan få et solid konkurransefortrinn på, noe som kan bidra til at flere velger deg – og at flere er villige til å betale en høyere pris for det du leverer enn det konkurrentene dine gjør.

Hvordan henger det sammen? Jo, reelt bærekraftige organisasjoner får gjerne mer og bedre omtale, for eksempel i media. Det er også solide forskningsrapporter som konkluderer med at virksomheter som er gode på bærekraft har større tillit hos kundene.

Her er det derimot viktig å understreke at dette bare gjelder virksomheter som er ærlige i kommunikasjonen sin, og som ikke driver med grønnvasking. Feil kommunikasjon kan nemlig gi motsatt effekt i form av svakere merkevare og et svekket omdømme.

Men før du slår deg til ro med at du kan bruke den samme miljøargumentasjonen som du «alltid» har gjort i anbudskonkurranser: jo bedre du er på å vise til konkrete resultater sett opp mot konkrete bærekraftmål – jo lettere er det å vinne et anbud.

Les også: Grønn virksomhet? Gjør en innholdsrevisjon nå

Du kan få bedre driftsresultat

Jobber du godt nok, målretta nok og strategisk nok med bærekraft i organisasjonen din, kan det også gi utslag på bunnlinja i positiv forstand. Dette handler blant annet om at

 • Du får mer fornøyde og mer motiverte ansatte
 • Det er enklere å rekruttere de beste folka
 • Det er enklere å holde på bra folk
 • Bedre inkludering gjør at du ikke går glipp av skikkelig bra folk
 • Bedre eller nye forretningsmodeller kan gi økt lønnsomhet

Du er sikkert enig i at motiverte ansatte yter bedre enn umotiverte ansatte. Derfor er det å jobbe for å både motivere og få tak i motiverte medarbeidere et tiltak som bidrar til bedre driftsresultat.

Stadig flere arbeidstakere, spesielt yngre folk, ser ikke «bare» etter en jobb lenger. God lønn og ålreite arbeidsoppgaver er ikke det eneste som lokker bra folk til den ledige stillingen din.

Det finnes mange gode undersøkelser som konkluderer med at stadig flere ønsker å jobbe i bedrifter som har verdier som er sammenfallende med verdier de selv har – for eksempel mange av de verdiene vi finner igjen i FNs bærekraftmål.

Derfor er det også enklere å rekruttere solide arbeidstakere hvis du kan vise til at du jobber aktivt med bærekraft.

Rekruttering handler også om inkludering. Det ligger garantert mye «gull» i hullete CVer, så kanskje du skal se spesielt etter dette neste gang bedriften skal ansette?

Det kan også være enklere å holde på bra folk. Mange ansatte blir nemlig både inspirert og stolte over å være en del av en organisasjon som jobber med viktige bærekraftmål. Resultatet? Flere bra folk som yter bedre – noe som også bidrar til bedre økonomisk resultat.

Som nevnt tidligere i artikkelen: innovasjon og nye forretningsmodeller kan gi økt omsetning. Det kan også bidra til økt lønnsomhet, for jobber du godt nok kan du jo ende opp med en forretningsmodell som er mer lønnsom enn den du har i dag.

Lønnsomhet i bærekraft oppsummert

For å prøve å runde av: er organisasjonen god på å jobbe systematisk med bærekraft, er resultatet gjerne økt omsetning, sterkere merkevare og bedre driftsresultat.

Et par, tre ekstra grunner til at det kan være smart å sette bærekraft i system i organisasjonen: det kan være enklere å nå ut til gode, langsiktige investorer som ser potensiale i virksomheten din. Samarbeid med andre, som kan være et viktig suksesskritere for å lykkes med bærekraft, er i seg selv noe som er fruktbart.

Har du lyst til å vite hvordan du kan komme i gang med å jobbe systematisk med bærekraft i organisasjonen din? Haus har skolerte fagfolk på bærekraft for bedrifter og organisasjoner, og kan hjelpe deg med å lykkes.

Ta kontakt om bærekraft for bedrifter og organisasjoner

illustrasjon av to personer som høster penger fra et tre