Norsk Trenerforening

Visste du at det er Haus byrå som har ansvaret for alt av innhold, design, trykk og distribusjon av magasinet Fotballtreneren?

Mann som leser i medlemsbladet Fotballtreneren, laget av Haus Byrå i 2018

Referanse fra 2018

Norsk Fotballtrenerforening (NFT) er både interesseorganisasjon og fagforening for norske fotballtrenere på alle nivå.

De utgir medlemsbladet Fotballtreneren fire ganger i året, noe Haus byrå har hatt ansvaret for helt siden 2003.

Forsiden til medlemsbladet Fotballtreneren, laget av Haus Byrå i 2018
Oppslag fra medlemsbladet Fotballtreneren, laget av Haus Byrå i 2018
100 % bra fotballstoff for 100 % dedikerte fotballtrenere.

Det sier seg sjøl at et fagblad med en såpass spisset målgruppe må ha kompetente folk til å ta seg av prosjektet. Derfor er det helt naturlig at det er det vandrende fotball-leksikonet Ivar Thoresen som har hovedansvaret for magasinet. Sammen med Art director Ingrid tar han seg av alt fra idé til design, trykk, pakking og distribusjon.

Haus produserer også øvrig markedsmateriell i forbindelse med NFTs ulike aktiviteter, redaksjonelt arbeid på web, og medansvar i forbindelse med større arrangement, som det årlige Cupfinaleseminaret – Nordens største fagtiltak for fotballtrenere, med rundt 1000 deltakere.

Oppslag fra medlemsbladet Fotballtreneren, laget av Haus Byrå i 2018