Nasjonalparkriket

Drømmeprosjektet til et designerteam? Jo, det er å få lov til å designe et destinasjonsmagasin fra bunnen av.

magasinforside fjell og guide

Allerede i den første workshopen med oppdragsgiver Nasjonalparkriket Reiseliv ble det klart. Nye Fjell og turistguiden Guide skulle ha fokus på bærekraft fra første til siste digitale pennestrøk. Grønt fokus i alt fra papirtype, til valg av samarbeidspartnere.

Innside i Fjell og turistguiden Guide - laget av Haus byrå
Forside Fjell og turistguiden Guide - laget av Haus byrå
Tettere på forsiden Fjell og turistguiden Guide - laget av Haus byrå

Men det stoppet ikke der. Engasjerte byråfolk og reiselivsverter bestemte seg for å ta miljøansvaret på alvor. Derfor ble det satt fokus på å prøve å få de som besøker Nord-Gudbrandsdalen om å reise sakte, og oppleve mer.

Dette ble gjort ved å tenke helhetlig, med strategisk redaksjonell design fra første til siste side. Ikke minst gjennom artiklene, som i stor grad fokuserer på alle de fine næropplevelsene du får i de seks nasjonalparkene i norddalen.

Vi håper å ha skapt et magasin du vil ta vare på, og som uttrykker ro og nærhet – som inspirerer deg til å være – her i Nord-Gudbrandsdalen.

Innsiden i Fjell Guid, design laget av Haus byrå.