Nord-Østerdal Kraftlag (NØK)

Nord-Østerdal Kraftlag, NØK, er et selskap som eier infrastruktur- og selskaper med hovedfokus på energi. Og positiv energi. Denne bransjen utvikler seg fort, fokuset på bærekraftige og miljøvennlige løsninger blir sterkere og sterkere, utviklingen kommer raskere. Derfor var det nå naturlig med et nytt og mer moderne og energisk utseende på NØK.

fremhevet bilde for referansen til nord-østerdal kraftlag av haus byrå

Visuell identitet og profil

En visuell identitet handler ikke bare om logo, profilhåndbok og grafisk profil – selv om dette naturlig nok er noe av det første man tenker på i den forbindelse. Man skal naturlig nok vise bedriften visuelt sett utad, men også alt som bedriften står for, og hvordan dette kommuniseres ut.

Med NØKs fokus på positiv energi, og mindre fokus på vannkraft og strømproduksjon, ønsket NØK en ny visuell identitet som som gjenspeilet hvor de er i dag og hvor de skal.

Vi startet med en heldags workshop sammen med kunden. Utfordringen lå i om vi skulle «pusse opp» den gamle logoen, eller rett og slett designe en helt ny. Logoen og profilfargene var naturligvis moden for justering, selv om mange var fornøyd med det som var. Men verden endres, NØK endres – og det som var aktuelt for flere år siden, vil ikke være like aktuelt nå.

Nord-osterdal-kraftlag-sin-nye-logo
nord-osterdal-kraftlag-sin-nye-logo-med-datterselskaper

Helt ny logo

Ved redesign av logoer handler mye av arbeidet om å finne den optimale balansen mellom teknisk funksjon, estetikk og gjenkjennelighet. Den gamle logoen hadde tre elementer; logosymbolet, navnet og datterselskap-navnet. Dette gjorde logoen ofte lang og vanskelig å bruke. Ettersom lengden på ordene er såpass ulik, var det vanskelig å få logoen til å se harmonisk ut i mange sammenhenger.

Valget ble å gjøre NØK ordet til selve logosymbolet. Det gir også mye større frihet for å gjøre andre tilpasninger. Som for eksempel å sette inn datterselskapnavn eller ulike budskap som visjoner og verdier. NØK logoen skal gi inntrykk av en energisk linje i bevegelse. Den er stram, men samtidig myk, enkelt og stilren, noe som også gjør den mer tidløst.

Designelement for Nord-Østerdal kraftlag
designelement og områdekart for nord-østerdal kraftlag

Sette sammen helheten

Fargepaletten er en modernisering og videreføring av den gamle, men nå med sterkere klarere farger, for å gi et mer energisk uttrykk.

For å spille mer på de energiske linjene, lagde vi et designelement. Vi tok utgangspunkt i områdekartet til NØK, og stiliserte kartet med energilinjene. Symbolikken blir da alle forbindelsene, bevegelsen og synergien i området til NØK.

Profilmanual med retningslinjer

NØK sin nye logo og visuelle identitet har blitt en stor og omfattende grafisk profil, som fungerer på de fleste analoge og digitale flater. Den nye visuelle identiteten omfatter det meste som postalia, annonser, ikoner, bilfolie, arbeidsklær, nettside, skilting og profilartikler. Alt satt sammen til slutt i en digital profilhåndbok, for å gi NØK lettere tilgang til alle filer fra den visuelle identiteten som de bruker i arbeidet sitt.

profileringsartikler for nord-østerdal kraftlag