OS ID

Hvordan sy sammen nettside og nettbutikk fra to ulike systemer og lage en løsning som er så god at kunden greier seg uten å ta kontakt med kundesenteret? Ta flinke folk fra et av verdens ledende selskaper innen identifikasjon av dyr, og koble på et dedikert team fra et solid markedsføringsbyrå.

Bilde av hjemmeside som haus byrå har laget for os id

Marie Bakås, som er sjef for HR og kommunikasjon i OS ID, var klar i bestillingen da hun tok kontakt med Haus for å få hjelp med den nye nettløsningen.

– Den forrige nettsida vår hadde mye godt innhold, men brukergrensesnittet ga oss ikke rom for å vise fram innholdet vårt på en god måte, og brukerne fant ikke det de var ute etter. Det aller viktigste målet for den nye nettsida vår ble derfor å gi brukeren mulighet til god og enkel sjølbetjening, blant annet gjennom bruk av filtrering.

I tillegg ønsket OS ID å knytte nettsida og nettbutikken tettere sammen visuelt, sjøl om det egentlig er snakk om to separate systemer.

– Brukeren oppfatter uansett nettside og nettbutikk som én enhet, og har liten formening om h*n oppholder seg her eller der. En mer sømløs brukeropplevelse var derfor viktig for oss. Et tredje ønske var rett og slett en mye mer moderne publiseringsløsning, med enklere administrasjon av innhold, sier Bakås.

Bilde av hjemmeside som haus byrå har laget for os id

Haus gikk ordentlig til verks sammen med OS ID. Brukeranalyser og grundige søkeordanalyser som en del av søkemotoroptimaliseringsjobben utgjorde en viktig grunnstein for den nye hjemmesiden til bedriften.

Deretter brettet design- og utviklerteam opp ermene, og satte i gang med en lang og god prosess for å få den nye nettløsningen på plass.

Marie er fornøyd med resultatet.

– Fordi nettsida er bygd om såpass mye er det vanskelig å direkte sammenlikne tall fra den gamle og nye løsningen. Vi ser uansett at de sidene vi nå ønsker å løfte fram, som de aller mest sentrale produktveiledningene og nyttig informasjon om bestilling og levering, nå blir adskillig mer brukt – og da synes vi at vi er på god vei mot målet, sier Bakås.

innlogging nettbutikk som haus byrå har utviklet
Innlogging til nettbutikken til OS ID

Om nettsideteamet fra Haus har hun følgende å si:

– Haus setter av tid og ressurser til å sette seg inn i og forstå kundens behov, og – kanskje enda viktigere – til å forstå brukernes behov. Det er en tilnærmingsmåte vi setter stor pris på, og som har bidratt til at løsningen ble så god. Haus har også våget å utfordre oss, og de tar oppgaven som «kundeutvikler» på alvor. Haus er fagfolkene på nett, ikke OS ID, og de har foreslått løsninger vi ikke har hatt forutsetninger til å se sjøl. Og sist, men ikke minst: De vet at jobben ikke er gjort når nettsida er lansert – da har den bare så vidt begynt, og også etter lansering står Haus parate til å hjelpe oss med smått og stort som må løses «på sekundet».

Bilde av hjemmeside som haus byrå har laget for os id

Andre aktuelle artikler fra Haus: