Kulturminnefondet

Er det mulig å gjøre noe som er veldig bra enda bedre? Haus har hjulpet Kulturminnefondet med å kommunisere enda bedre og enda tydeligere med målgruppene sine.

logo kulturminnefondet

Utfordringer som dette er det umulig å si nei til. Ikke bare er det alltid mulig å ta god kommunikasjon til veldig god kommunikasjon. Men det å få hjelpe en organisasjon med å nå et så viktig mål som å ta vare på kulturminner gjennom verdiskaping, er i seg selv motivasjon til å gi litt ekstra.

Vi satte sammen et tverrfaglig team med lang og solid kompetanse i å nå ut med riktig budskap til riktig målgruppe til riktig tid.

Tre engasjerte faghoder fra Haus. 19 like engasjerte medarbeidere fra Kulturminnefondet.

Jobben gjorde vi selvfølgelig ikke for, men med Kulturminnefondet. Hele organisasjonen jobbet sammen med Haus-teamet i den viktigste fasen.

Sammen startet vi med det første først: en grundig gjennomgang av hvor vi stod i dag. Friske ideer ble lagt på bordet, før vi for alvor tok på oss brukerhatten og gikk løs på mål, målgrupper og kommunikasjonskanaler.


For oss i Kulturminnefondet har samarbeidet med Haus vore svært matnyttig. Vi har opplevd ein kunnskapsrik, profesjonell og engasjert rådgjevar som har levert på oppdraget, og meir enn det. Eg kan difor trygt anbefale Haus for andre verksemder

Simen Bjørgen, direktør Kulturminnefondet

Vi finjusterte ulike personas, og tok disse med på en kundereise der vi tok for oss hvert eneste lille kontaktpunkt.

Gjennom flere samlinger, både fysisk og digitalt, nådde vi et av de viktigste målene med hele prosessen: å samle hele organisasjonen om et felles mål for det videre kommunikasjonsarbeidet.