Brendjordsbyen

Historisk gardsovernatting, selskapslokaler og vedfyrt bakeri beskriver Brenjordsbyen på Lora i Lesja kommune. Haus har bidratt inn i spissingen av konseptet visuelt, hvor vi har fanget farger, løftet logoen, og samlet dette til den visuelle identiteten de har i dag.

Referanse fra 2022

Brendjord er en svært gammel gård med en spesiell historie. Eierene har investert mye arbeid og penger i restaurering av hus og tun, nydyrking og utvikling av tilleggsnæring på et kommersielt grunnlag. I forbindelse med utviklingen og utleie av rom, hus, sæter, selskapslokale og salg av bakst, ble Haus valgt som leverandør av både grafiske og digitale tjenester. 

Utfordring:

Hvordan kan vi skape en tydelig posisjon gjennom spisset konsept, og vise at Brendjordsbyen er troverdig, helhetlig og gjennomførte?

Løsning: Videreutvikling av visuell identitet

Med et ønske om å videreutvikle logo og profil, og få opp en nettside som kunne vise deres livsprosjekt, startet vi med noen digitale møter for å bli kjent, før vi la et workshopmøte til gården. På denne måten ble vi godt kjent før vi startet arbeidet med videreutviklingen av profilen.

For å skape en sterk identitet og bygge opp under historien til gården, er det viktig med respekt for historien samtidig som man møter fremtiden.

Logoen, som er buemerket til gården, var utviklet tidligere. Buemerket er så sterkt i seg selv at det gjorde vi ikke noe med. Fonter og farger fikk derimot et løft, og ble videreutviklet og satt inn i en visuell profil. Fonten løfter logoen inn i den moderne verden og fremtiden, mens buemerket bærer historien.
Fargene er hentet fra gårdens bygg og interiør.

På denne måten kjenner du deg igjen i det visuelle uttrykket når du setter beina på gården. Alt har en rød tråd, eller skal vi si en blå tråd i denne sammenheng.

Logoen og profilfarger til Brenjordsbyen.
Logo plassert på bekledning.
Buemerket til Brendjordsbyen er skjært ut på forskellige redskap og gjenstander på garden Brendjord.
På veggen på det ene soverommet i et utleiehus er gamle tekster som er skrevet på veggen bevart. Dette lot vi oss inspirere av, og implementerte det i profilen.

Resultat: Videreutvikling med respekt for historien

Haus sin ambisjon var å ivareta og videreutvikle med respekt for historien. Vi ønsket å fange helheten, varmen og roen du får når du setter beina på tunet på Brendjord gard.

Design og uvikling av nettside for Brenjordsbyen.

Vi i Haus takker Brenjordsbyen for samarbeidet, og gleder oss til fortsettelsen sammen med dere.

For en kunde! Dette fikk vi levere:

Vi har mange flotte mennesker og flinke fagfolk i Haus, og disse hadde den største jobben med dette prosjektet:

Kari Olstad

Kari Olstad

Utvikler og digital prosjektleder

913 97 918
kari@hausbyra.no

Bilde av Tormod Sperstad, digital rådgiver i Haus Byrå

Tormod Sperstad

Digital rådgiver og partner

482 99 802
tormod@hausbyra.no