Rådgiving og bedriftsutvikling

Haus er ni hoder med 21 års erfaring i å skape verdi for bedrifter. Vi har tatt med oss erfaringene vi har høstet for å gi deg gode råd.

Vi har lang og bred erfaring, både hver for oss og sammen som team. Med individuell spisskompetanse kompletterer vi hverandre med ett mål for øyet: å være en langsiktig sparringspartner og støttespiller for deg når du skal nå bedriftsmålene dine.

Dette er noe av det vi tilbyr: