Rådgiving og bedriftsutvikling

Haus er åtte hoder med 21 års erfaring i å skape verdi for bedrifter. Vi har tatt med oss erfaringene og kompetansen vi har høstet, og kan være en langsiktig og rådgivende sparringspartner når du skal utvikle bedriften din.

Vi har lang og bred erfaring, både hver for oss og sammen som team. Med individuell spisskompetanse kompletterer vi hverandre med ett mål for øyet: å være en langsiktig sparringspartner og støttespiller for deg når du skal nå bedriftsmålene dine.

Dette er noe av det vi tilbyr: