FIAS

Avfallsselskapet i Fjellregionen – FIAS – leverer tjenester for både private og bedrifter, og det var viktig å få skilt de to konseptene, samtidig som nettsiden ble mer brukervennlig.

Bilde av mobil og desktop med visning av fias.no, laget av Haus byrå

Referanse fra 2023

Med et økende fokus på miljø og gjenvinning i samfunnet, har også behovet for endring meldt seg for avfallsselskapene. Med tiden har FIAS delt sine tjenester for å tilby de beste løsningene for både private og bedrifter, og for å fremme miljø og renovasjon.

Brukerne endrer også mønster i takt med tiden vi lever i, som har ført til behov for en optimalisert nettside. I tillegg ønsker bedrifter gjerne at nettsider skal være enkle å bruke for dem selv også. En del av det å ha en nettside er nemlig videreutvikling, og da kommer gjerne designet opp som «førstepri». Men da stiller vi spørsmålet:

Hva er målet med nettsiden?

Vi ser ofte at nettsider som ble laget for en tid tilbake, ikke nødvendigvis når opp til brukerstandard i dag. Brukerne er på jakt etter svar på spørsmål, og dersom de ikke finner svaret de leter etter, går de videre. Dermed var det viktig for oss å fastsette hva som er målet med nettsiden, og hva er målet for hver enkelt side. Hva skal vi svare på her?

En naturlig del av renovasjonsordninger, er når man kan forvente at søppel blir hentet. Dette kom ikke godt nok frem på den gamle nettsiden. Via statistikkverktøy så vi også at åpningstider var noe som brukerne ofte var på utkikk etter. Her måtte vi gå grundig til verks og rydde opp i strukturen og designet.

Etter en gjennomgang av hvordan nettsiden ble brukt av både målgruppa og for Fias internt, satte designer Ingrid et nytt design basert på profilen til FIAS, digital markedsfører Hanne gjorde en søkeordsanalyse, og sammen med FIAS fikk vi ryddet opp i strukturen og sidearkitekturen på nettsiden.

Les gjerne mer om: «SEO og søkeordsanalyse»

Bilde av mobil og desktop med visning av fias.no, laget av Haus byrå
«Når blir søpla hentet?». Tømmekalenderen fikk en sentral plass på i det nye designet.

Brukervennlighet i fokus

Avfallsselskapet i Fjellregionen – FIAS – leverer tjenester for både private og bedrifter, og bruker nettsiden sin aktivt både ut mot sluttbruker og bedrifter, men også som informasjonskanal internt. Derfor var det viktig å skille på de ulike brukerne inne på nettsiden.

FIAS Proff for bedrifter har fått sitt eget design, basert på egen profil (fargen rød, mot Fias sin grønne), for å enklere kunne skille på privat og bedrift. Samtidig har også intranettet blitt mer optimalisert for å tilgjengeliggjøre informasjon for de ansatte.

Testing, testing, testing

Hver lansering av en ny nettside har faste prosedyrer, hvor vi blant annet kvalitetssikrer at nettsiden oppfyller visse krav og overføres riktig. I den forbindelse må vi også forholde oss til gitte krav til universell utforming.

Universell utforming, hva er det?

I Norge er vi pålagt av de fleste digitale tjenester, at der iblant nettsider, skal oppfylle en rekke krav til universell utforming (UU), jf. forskrift om universell utforming av IKT. UU-kravene handler derfor om at alle brukere skal kunne oppfatte, betjene, forstå og betjene en nettside, uten spesiell utforming.

UU-sjekk

Vi jobber for at alle våre nettsider skal være tilpasset WCAG 2.0 standard (retningslinjer for tilgjengelig webinnhold). Likevel tok vi en ekstra UU-sjekk på fias.no og kvalitetssikring etter lansering, og fant blant annet små kontrastjusteringer, og gjorde nødvendige endringer. Spesielt offfentlig eide bedrifter har fra 1. februar 2023 gitte krav til Universell Utforming, og nettsiden må derfor være brukervennlig for alle.

Bonus: Visste du at universell utforming også hjelper for synlighet i Google? Google belager seg nemlig på mange av de samme kravene når de vurderer hvilke nettsider som skal få trone på toppen i det organiske søkeresultatet.

Vi benytter muligheten til å takke Fias for samarbeidet. Sjekk gjerne ut nettsiden deres på fias.no

visning av nettsiden til fias. grafikk

Les gjerne også andre aktuelle artikler fra fagbloggen: