MuseumsNatt

Samspillet mellom tydeliggjøring av konsept og bevisstgjøring rundt målgruppe, danner grunnlaget for suksess. MuseumsNatt satte en fot i bakken med en strategisk og kreativ workshop.

Bilde av logo og visuell profil for MuseumsNATT

Referanse fra 2022

MuseumsNatt er et vårlig kulturarrangement i Hamar og Stange, og består i dag av åtte ulike aktører som ønsker deg velkommen til en spennende kveld utenom vanlig åpningstid. Her fraktes du fra sted til sted med en veteranbuss, hvor du kan oppleve bl.a. utstillinger, konserter, foredrag, kunst og egne workshops.

MuseumsNatt ønsket å se på seg selv med nye øyne, spisse budskapet, og samtidig finne tiltak som forteller hva de er, og hvordan de kan bli mer synlige for målgruppa.

Gjengen bak MuseumsNatt og Haus (med designer Ingrid og Digital markedsfører og prosjektleder Hege i teten) bestemte seg for å kjøre en felles kreativ og strategisk workshop. Denne skulle resultere i en rapport med en konkret handling- og tiltaksplan for det videre arbeidet i årene som kommer.

Flere kloke (og nye) hoder er bedre enn ett

Vi gjennomførte først en kort digital workshop (pga. mye kjente Covid), for å kickstarte arbeidet. Her gjennomgikk vi konsept, mål, verdier, samarbeidspartnere, målgruppe og markedsføring til nå. Dette arbeidet tok vi med oss videre, da vi endelig møttes til en fysisk heldagsworkshop i Hamar.

Workshopen ga oss en felles oversikt, et godt grunnlag for arbeidet videre og hva vi skulle prioritere. Ikke minst gir en slik workshop alle muligheten til å løfte blikket og se fremover, uavhengig av dagens situasjon.

Haus og MuseumsNatt ble bedre kjent, og vi dypdykket mer i:

  • konsept
  • målsetning
  • visjon og verdier
  • kommunikasjon og identitet
  • utfordringer og muligheter
  • målgruppe med kvalitetssikring av persona
  • markedsføring i dag og i fremtiden

Fra problem til løsning på én time

Vi kjørte en innledende øvelse, såkalt «Mini-sprint». Denne øvelsen erstatter ustrukturerte diskusjoner med en workshop, som raskt fører til gjennomførbare løsninger. En effektiv oppgave hvor alle kommer til ordet ved hjelp av post-its, og som ender opp i ulike tiltak og behov som skal iverksettes.

Bilde av ansatt i Haus byrå siom skriver på tavle fra en workshop
HVA SKAL IVERKSETTES? Vi plasserte lappene på en innsats/påvirkningsskala, og valgte deretter løsninger ut ifra skalaen.
Bilde av ansatt i Haus byrå fra workshop
ØVELSE – Identitetslinjer
ØVELSE – Definere personas
Bilde fra en som er på workshop med Haus Byrå
ØVELSE – Mini-sprint

Definere personas

For å gjøre MuseumsNatt mer synlige, var en av de viktigste temaene for workshopen nemlig målgruppa. Vi så et behov for å bli kjent med den eksisterende målgruppa, men også flere målgrupper. Derfor gjorde vi en liten øvelse, for å se på målgruppen med nye øyne, og hvilke «personas» vi egentlig finner her.

En persona er en fiktiv personalisering av en typisk person du ønsker å nå. Ulike brukere har ulike behov, og for å nå disse måtte vi segmentere med mindre paraplyer, for å fange opp hvor de er, og hvordan vi på best mulig og effektiv måte kan nå de. Dette øvelsen er viktig for å bli bedre kjent med målgruppa, slik at du får et faktisk forhold til dem.

Mal for å definere persona
PERSONA MAL – hvem snakker du til, og hvordan nå de?

Oversikt over konkrete tiltak

På workshopen dannet vi et felles grunnlag for hvem MuseumsNatt er, spisset budskap og kommunikasjon, og fant tiltak som gjør de mer synlige. Som nevnt innledningsvis, endte dette opp med en rapport og konkret handlingsplan for veien videre med ulike tiltak og behov. Ut ifra rapporten kan de stake ut en fornuftig strategi for arbeidet videre. Dette kan bli til et arbeidsdokument for en markedsplan og et strategidokument.

Les gjerne: «Hvordan skrive en markedsplan?»

Første tiltaket fra workshopen, var en ny logo og visuell identitet. Dette fordi vi så at det manglet et tydelig konsept, profil og budskap, som får frem hva MuseumsNatt faktisk er. En ny profil kan forsterke konseptet, og samtidig også forenkle arbeidet med markedsføringsmateriell i årene fremover.

Ny logo og visuell identitet

Vår grafiske designer Ingrid satt i gang arbeidet med den nye profilen. Ingrid videreførte elementer fra den tidligere logoen, og endte opp med en ren og tydelig logo, slik at konseptet kunne forsterkes på andre måter også.

Tanken med den nye profilen var å tydeliggjøre «natt/kveldsstemningen» ved å spille mer på fargene til solnedgangen og natten, som gjenspeiles i fargepaletten. Vi ønsket også å sette mer «spotlight» på de ulike stedene og hendelsene til MuseumsNatt, og en sirkel/månen ble brukt som et virkemiddel for å få frem dette.

Bilde av logo og visuell identitet for Museumsnatt, laget av Haus byrå
Illustrasjoner for MuseumsNATT og deres visuelle profil, laget av Haus byrå

MuseumsNatt består av flere aktører, og dette var noe vi ønsket å få frem ytterligere. Det ble laget illustrasjoner av husene til hver enkelt aktør, som er en stor del av profilen.

Den visuelle profilen er ren og moderne. Ved bruk av sterke farger og gode kontraster, er det en iøynefallende profil, som gir et godt blikkfang.

Bilde av plakater/annonser for MuseumsNATT, laget av Haus Byrå
Skisseforslag til hvordan kommunikasjon og uttrykket kan være for MuseumsNATT.
SYNLIG I BYBILDET – Vi designet banner for arrangementet, slik at arrangementet ble markedsført før og under arrangementet.
Bybannere for MuseumsNATT, laget av Haus byrå
RØD TRÅD – Det ble også laget bannere som ble hengt opp på hvert sted.
Flyers for Museumsnatt, laget av Haus byrå
PROGRAM FOR KVELDEN – En brettbar flyer med informasjon om arrangementet og program for hvert enkelt sted.

Vi ønsker å benytte muligheten til å takke for samarbeidet og deres gode engasjement! Vi gleder oss til å følge dere videre med på reisen og utviklingen av MuseumsNatt.

Ta gjerne en titt på deres Facebookside for mer informasjon.


Nysgjerrig for å se om en av workshopene våre kan passe for deg? Se hva vi kan hjelpe deg med av workshops og oppstartsmøter.

Lyst til å tydeliggjøre hva bedriften din står for, skille deg ut i mengden, og bli lagt merke til av riktig målgruppe? La Ingrid og Merete hjelpe deg med en visuell identitet. Les mer om designtjenestene våre.