Revisorkonsult

Et revisjonsfirma med fokus på fremtiden, fortjener en gjennomtenkt grafisk profil. Haus har utviklet helt ny profil for Revisorkonsult AS.

Bilde av trykksaker og visuell profil Haus har laget for Revisorkonsult

Utgangspunktet for jobben, var et revisjonsfirma i generasjonsskifte. Revisorkonsult AS ønsket å fornye seg visuelt, og vise at de var en revisjons- og rådgivningspartner for fremtiden.

Samtidig ønsket de å få fram de viktigste geografiske dekningsområdene sine på en god måte.

Art Director, Ingrid Eggset, gikk grundig til verks i arbeidet med å utarbeide den grafiske profilen og den visuelle identiteten for Revisorkonsult.

Bilde av trykksaker og visuell profil Haus har laget for Revisorkonsult
100% fornyelse, men med 100% fokus på de grunnleggende kjerneverdiene til revisjonsfirmaet.
Bilde av nettsiden til Revisorkonsult, laget av Haus Byrå

Det viktigste elementet i logoen, en graf, skal illustrere en kurve som går oppover. Disse kan også assosieres med både fjell og høye hus, noe som er med på å visualisere at Revisorkonsult AS satser i både bygd og by.

De tre søylene i logoen symboliserer de tre avdelingene i Røros, Tynset og Oslo.

Fargene er basert på den gamle logofargen, men har et langt mer moderne preg enn tidligere.

Bilde av trykksaker Haus har laget for Revisorkonsult

Andre artikler fra fagbloggen Raus: